Search for tag: "wiskunde"

Wiskunde 4 - Stelsel van Vergelijkingen Oplossen met Inverse Matrix

In deze video behandelen we het oplossen van stelsels van vergelijkingen met de inverse matrix.

From  Jonathan Overes 5 likes 46 plays 0  

Wiskunde 4 - Inverse Matrix Berekenen

In deze video behandelen we het berekenen van de inverse matrix.

From  Jonathan Overes 3 likes 41 plays 0  

Wiskunde 4 - Stelsels van vergelijkingen oplossen met vegen

In deze video behandelen we het oplossen van stelsels van vergelijkingen met vegen.

From  Jonathan Overes 3 likes 25 plays 0  

Wiskunde 4 - Matrices Vermenigvuldigen

In deze video behandelen we het vermenigvuldigen van matrices.

From  Jonathan Overes 2 likes 39 plays 0  

V19 -2e orde lineaire DV met een sinus en/of cosinus als residu

2e orde lineaire DV met een sinus en/of cosinus als residu

From  Jos van Weert 0 likes 104 plays 0  

V18 - 2e orde lineaire DV met een e-macht als residu

2e orde lineaire DV met een e-macht als residu

From  Jos van Weert 0 likes 98 plays 0  

V17 - 2e orde lineaire DV met als residu een polynoom

2e orde lineaire DV met als residu een polynoom

From  Jos van Weert 0 likes 107 plays 0  

V11 - 1e orde lineaire DV zonder constante coëfficiënten stappenplan VB2

Voorbeeld 2 van het stappenplan van een 1e orde lineaire DV zonder constante coëfficiënten

From  Jos van Weert 0 likes 107 plays 0  

V10 - 1e orde lineaire DV zonder constante coëfficiënten stappenplan VB1

Het stappenplan voor een 1e orde lineaire DV zonder constante coëfficiënten

From  Jos van Weert 0 likes 170 plays 0  

V9 - Particuliere oplossing in de homogene oplossing

Wat moet je doen als de particuliere oplossing al voorkomt in de homogene oplossing?

From  Jos van Weert 0 likes 124 plays 0  

V8 - 1e orde DV e-macht

1e orde inhomogene lineaire differentiaalvergelijking met een e-macht in het residu.

From  Jos van Weert 0 likes 129 plays 0  

V7 - 1e orde DV sinus en cosinus

1e orde inhomogene lineaire differentiaalvergelijking met een sinus en/of cosinus in het residu.

From  Jos van Weert 0 likes 150 plays 0  

V6 - 1e orde DV polynoom

1e orde inhomogene lineaire differentiaalvergelijking met een polynoom in het residu.

From  Jos van Weert 0 likes 150 plays 0  

V5 - Karakteristieke vergelijking

Voor het oplossen van 1e orde homogene lineaire differentiaalvergelijkingen kun je gebruik maken van de karakteristieke vergelijking

From  Jos van Weert 0 likes 141 plays 0  

V4 - Classificeren van DVs

DV's worden ondergebracht in verschillende typen. Er wordt gekeken naar de hoogste afgeleide (de orde van de DV), naar homogeniteit en naar lineariteit

From  Jos van Weert 0 likes 122 plays 0  

V3 - Richtingsveld

Met behulp van richtingsvelden kun je differentiaalvergelijkingen grafisch weergeven.

From  Jos van Weert 0 likes 116 plays 0