Search for tag: "technische informatica"

UXD - WS2 - Overzicht ontwerpstappen

Deze kennisclip hoort bij workshop 2 van de module UXD van periode TI-1.4

From  Jessica van der Heijden 0 likes 48 plays 0  

OOM - TD3 Toestandsdiagram - Voorbeelden en valkuilen

Voorbeelden van UML toestandsdiagrammen, uitleg over het gebruik van overgangstabellen als alternatief naast toestandsdiagrammen, en een vergelijking tussen toestandsdiagrammen en…

From  Hans van der Linden 0 likes 109 plays 0  

OOM - TD2 Toestandsdiagram - Acties, activiteiten en subtoestanden

Uitleg over acties en activiteiten in UML toestandsdiagrammen, en over het gebruik van subtoestanden.

From  Hans van der Linden 0 likes 72 plays 0  

OOM - TD1 Toestandsdiagram - Notatie en afspraken

Een introductie van UML toestandsdiagrammen met een uitleg over de basisnotatie.

From  Hans van der Linden 0 likes 99 plays 0  

OOM - KD Overerving

UML modelleren, klassendiagram : begrippen overerving, generalisatie en specialisatie

From  Jessica van der Heijden 0 likes 83 plays 0  

OOM - KD- Overerving en interfaces

Modelleren van een klassendiagram: overerving en interface combineren.

From  Jessica van der Heijden 0 likes 55 plays 0  

OOM - KD Abstracte basisklassen en methoden

Uitleg over wat abstracte basisklassen en abstracte methoden zijn en hoe je ze modelleert in UML, inclusief voorbeeldcode in Java.

From  Hans van der Linden 0 likes 63 plays 0  

OOM - KD Verschillende type pijlen

We bespreken de vier soorten pijlen in een UML klassendiagram: overerving, associatie, afhankelijkheid en interface realisatie. Van elk tonen we een voorbeeld in een casus (een robotarm).

From  Hans van der Linden 0 likes 87 plays 0  

OOM - SD6 Sequencediagram - operatoren in frames

Noteren van conditionele berichten in UML sequencediagrammen met operatoren in frames.

From  Hans van der Linden 0 likes 69 plays 0  

OOM - SD5 Sequencediagram - iteraties

Iteraties noteren in een UML sequencediagram met de loop operator.

From  Hans van der Linden 0 likes 69 plays 0  

OOM - SD4 Sequencediagram - casus magnetron

Het UML sequencediagram toegepast op een magnetron casus.

From  Hans van der Linden 0 likes 69 plays 0  

OOM - SD3 Sequencediagram - notatie en afspraken

Notatieafspraken voor UML sequencediagrammen.

From  Hans van der Linden 0 likes 76 plays 0  

OOM - SD2 Sequencediagram - basis

Basisbeginselen van UML sequencediagrammen.

From  Hans van der Linden 0 likes 87 plays 0  

OOM - SD1 Wat is een sequencediagram

Korte introductie van het UML sequencediagram.

From  Hans van der Linden 0 likes 82 plays 0  

OOM - UC2 Use-cases - scenarios

Beschrijven van scenario's in use cases.

From  Hans van der Linden 0 likes 164 plays 0  

OOM - UC1 Use-cases - basis

Basisbeginselen van use cases en use case diagrammen.

From  Hans van der Linden 0 likes 150 plays 0