Search for tag: "bestuurskunde"

10. Beleidsconstructie volgens de Romeinse methode

BLK H2

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

8. Beleidsconstructie volgens de Nederlandse methode

In deze video gaan we in op een van de zes beproefde methodieken van beleidsconstructie: De Nederlandse methode.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

7. Beleidsconstructie volgens de Engelse methode

In deze video gaan we in op een van de zes beproefde methodieken van beleidsconstructie: De Engelse of ingenieursmethode.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

6. Beleidsconstructie volgens de Japanse methode

In deze video gaan we in op de eerste van zes beproefde methodieken van beleidsconstructie.

From  apbalver 0 likes 0 plays

5. Beleidsconstructie - Beleidsconstructie en keuze van de beste aanpak

In deze video gaan we in op het proces van het selecteren van de beste methodiek voor het ontwerpen van beleid.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

4. Beleidsconstructie - Beleidsconstructie en eisen aan professionaliteit

In deze video gaan we in op eisen aan professionaliteit die gelden bij het ontwerpen van beleid.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

3. Beleidsconstructie - Beleidsconstructie en de beleidsomgeving

In deze video gaan we in op hoe we de beleidsomgeving kunnen analyseren ten behoeve van beleidsconstructie en het ontwerpen van beleid.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

2. Beleidsconstructie - Beleidsconstructie en het verkennen van beleidsproblemen

In deze video gaan we in op hoe beleidsproblemen verkend en geanalyseerd kunnen worden.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

1. Beleidsconstructie - De plaats van beleidsconstructie in de beleidscylus

In deze video staan we stil bij de plaats van beleidsconstructie in de beleidscyclus

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

PitchLevel3 team blauw

Pitch serious game team blauw

From  ampbackx 0 likes 0 plays 0  

Interbestuurlijk toezicht

In deze korte kennisclip wordt uitgelegd wat interbestuurlijk toezicht is en ook wat het vooral niet is.

From  gjawekre 0 likes 0 plays 0  

Is privacy belangrijk?

In deze kennisclip komt het nut van privacywetgeving aan bod en het vaak gestelde spanningsveld tussen privacy en veiligheid.

From  gjawekre 0 likes 0 plays 0  

Aftrapcollege p4 deel 2 het beroepsproduct

Aftrapcollege P4: deel 2 Het beroepsproduct

From  ampbackx 0 likes 0 plays 0  

Aftrapcollege p4 deel 1 algemene blokinformatie (1)

Aftrapcollege P4: deel 1 algemene blokinformatie

From  ampbackx 0 likes 0 plays 0  

Avans Hogeschool Serious Game Energietransitie

De Serious Game is een onderwijsconcept van de opleiding Bestuurskunde dat samen met het werkveld is ontwikkeld. Het thema 'de energietransitie' staat centraal. Studenten worden in het spel…

From  ampbackx 0 likes 0 plays 0  

Bestuurskunde/Overheidsmanagement – Bachelor - Voltijd – 's-Hertogenbosch

Dit zijn de veelgestelde vragen uit de chatsessie tijdens de online Open avonden. Heb jij na het bekijken van de video en het lezen van de Q&A nog vragen? Neem contact met ons op via 088-5256607.…

From  lwmgalle 0 likes 0 plays 0