Search for tag: "beleidsconstructie"

11. Beleidsconstructie volgens de Amerikaanse methode

BLK H2

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

10. Beleidsconstructie volgens de Romeinse methode

BLK H2

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

9. Beleidsconstructie volgens de Portugese Methode

H2 BLK

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

8. Beleidsconstructie volgens de Nederlandse methode

In deze video gaan we in op een van de zes beproefde methodieken van beleidsconstructie: De Nederlandse methode.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

7. Beleidsconstructie volgens de Engelse methode

In deze video gaan we in op een van de zes beproefde methodieken van beleidsconstructie: De Engelse of ingenieursmethode.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

6. Beleidsconstructie volgens de Japanse methode

In deze video gaan we in op de eerste van zes beproefde methodieken van beleidsconstructie.

From  apbalver 0 likes 0 plays

5. Beleidsconstructie - Beleidsconstructie en keuze van de beste aanpak

In deze video gaan we in op het proces van het selecteren van de beste methodiek voor het ontwerpen van beleid.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

4. Beleidsconstructie - Beleidsconstructie en eisen aan professionaliteit

In deze video gaan we in op eisen aan professionaliteit die gelden bij het ontwerpen van beleid.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

3. Beleidsconstructie - Beleidsconstructie en de beleidsomgeving

In deze video gaan we in op hoe we de beleidsomgeving kunnen analyseren ten behoeve van beleidsconstructie en het ontwerpen van beleid.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

2. Beleidsconstructie - Beleidsconstructie en het verkennen van beleidsproblemen

In deze video gaan we in op hoe beleidsproblemen verkend en geanalyseerd kunnen worden.

From  apbalver 0 likes 0 plays 0  

1. Beleidsconstructie - De plaats van beleidsconstructie in de beleidscylus

In deze video staan we stil bij de plaats van beleidsconstructie in de beleidscyclus

From  apbalver 0 likes 0 plays 0