Search for tag: "stelling van cochran"

Chi-kwadraattoets is ongeldig. En nu?

Wat moet je doen als de chi-kwadraattoets ongeldig blijkt te zijn bij analysestap 5A. Deze video bevat 2 voorbeelden, klik gelijk door naar:1. Oplossing 1: selecteren 2. Oplossing 2: hercoderen

From  gabekker 0 likes 0 plays 0