Search for tag: "slides"

Mymedia - Hoofdstukken en presentatie slides toevoegen [Eng Subs]

Deze video tutorial beantwoordt de volgende vragen:Hoe verdeel ik mijn video in hoofdstukken? Hoe voeg ik één of meerdere slides toe? Hoe werkt de interactieve video player?

From  multimediasupport.breda@avans.nl 0 likes 0 plays 0  

MyMedia interactieve video's met Milou

Milou geeft aan welke interactivefuncties van MyMedia zij gebruikt .

From  lahomber 0 likes 0 plays 3