Search for tag: "co-publisher"

Mymedia - Samen media beheren

Deze video tutorial beantwoordt de volgende vragen:Hoe beheer ik samen met anderen een media upload? Wat is het verschil tussen een Co-Publisher of Co-Editor?Waar vind ik de media upload(s) als…

From  multimediasupport.breda@avans.nl 1 likes 189 plays 0