Search for tag: "scheidingstechnieken"

Kolomchromatografie - Slurry methode

Video-instructie over "Kolomchromatografie - Slurry methode". Deze instructie wordt gebruikt in de practica Organische Synthese en in Scheidingstechnieken. Avans Hogeschool (2018). Bij…

From  Elco ATGM on October 5th, 2018 1 likes 496 plays 0  

Solid Phase Extraction (SPE)

Video-instructie over "Solid Phase Extraction (SPE)". Deze instructie is gemaakt voor en wordt gebruikt in de training Scheidingsmethoden voor FLO* (Breda). Daarnaast mogelijk ook bij…

From  Elco ATGM on April 26th, 2018 0 likes 591 plays 0  

Herkristallisatie

Video-instructie over "Herkristallisatie". Deze instructie wordt gebruikt in het practicum Scheidingstechnieken. Avans Hogeschool (2017). Bij Attachments vind je het transcript van de video…

From  Elco ATGM on February 12th, 2017 0 likes 601 plays 0  

Enkelvoudige en gefractioneerde destillatie - Quiz

Video-instructie over "Enkelvoudige en gefractioneerde destillatie" INCL. QUIZ. Deze instructie wordt gebruikt in het practicum Scheidingstechnieken en het practicum Scheidingsmethoden voor…

From  Elco ATGM on February 10th, 2017 0 likes 269 plays 0  

Thinlayer Chromatography (TLC)

Video-instructie over "ThinLayer Chromatography (TLC)". Deze instructie wordt gebruikt in het practicum Scheidingstechnieken. Avans Hogeschool (2016). Bij Attachments vind je het transcript…

From  Elco ATGM on February 10th, 2017 0 likes 438 plays 0  

Enkelvoudige en gefractioneerde destillatie

Video-instructie over "Enkelvoudige en gefractioneerde destillatie". Deze instructie wordt gebruikt in het practicum Scheidingstechnieken, het practicum Scheidingsmethoden voor FLO…

From  Elco ATGM on January 24th, 2017 0 likes 249 plays 0